Ajankohtaista

Heinäveden pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset kuultavana (9.5.-15.6.2018)

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi (nähtävillä 8.1.-9.7.2018)

Etelä-Savon pinta- ja pohjavesiä hoidetaan ja kunnostetaan aktiivisesti (ELYn tiedote 22.2.)

Etelä-Savoa koskevat vesienhoitosuunnitelmat sekä pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelma 2016-2021 (linkki)


Joroisten, Juvan ja Rantasalmen seutujen vesienhoito

Kyyvesi Kuntoon

Mikkelin seudun vesienhoito

Pieksämäen seudun vesienhoito

Savonlinnan seudun vesienhoito

Mainokset